Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

myszkaminnie
8066 2649
Reposted frommslexi mslexi viaRozaa Rozaa
myszkaminnie
8183 c59c
Reposted frommslexi mslexi viaRozaa Rozaa
myszkaminnie
http://31.media.tumblr.com/58e0afbe1e8bebbe1953fd34fdf49cbf/tumblr_mzwx9sVLPQ1rkprjzo1_500.gif
http://33.media.tumblr.com/24bfa1d071322984dce663a5878bca97/tumblr_mzwx9sVLPQ1rkprjzo2_500.gif
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie viaRozaa Rozaa
myszkaminnie
- Przyjaźń jest dla pani ważna.
- Tak, wierzę, że są osoby, z którymi ma się do przejścia jakąś drogę. Nawet jeśli pokłócisz się z tym kimś i przez dwa lata się do siebie nie odezwiecie, to ten człowiek nie znika, codziennie przez te dwa lata wnerwia cię, ale ma miejsce w twoim życiu.
— Agnieszka Dygant
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaRozaa Rozaa
myszkaminnie
Potrzeba mi podróży, odgłosów kolejowego dworca, zapachu pociągu, wrażeń, wrażeń, wrażeń.
— Rajstopy Hrabiny
Reposted fromsotired sotired viaRozaa Rozaa
myszkaminnie
1443 168f
Reposted fromisabells isabells viaabstractionn abstractionn
0186 8142 500
Reposted fromfoxyvoxy foxyvoxy viaabstractionn abstractionn
myszkaminnie
7586 a0d6 500
Reposted fromYuei Yuei viaabstractionn abstractionn
myszkaminnie
5523 1fcf
Reposted fromlittlefool littlefool viaabstractionn abstractionn
myszkaminnie
7706 64e4 500
Reposted fromrol rol viaabstractionn abstractionn
myszkaminnie
7702 48dc 500
Reposted fromEDi EDi viaabstractionn abstractionn
myszkaminnie
3634 77a7 500
Reposted fromrol rol viaabstractionn abstractionn
myszkaminnie
9858 6736 500
Reposted fromgosiabokiej gosiabokiej viaabstractionn abstractionn
0551 e409 500
Reposted frommakswilczur makswilczur viaabstractionn abstractionn
myszkaminnie
Cytując Hamleta, akt piąty, scenę pierwszą, wers 425: NIE.
— legendarnie
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viaabstractionn abstractionn
myszkaminnie
2126 e930 500
Reposted fromkjuik kjuik viaabstractionn abstractionn
myszkaminnie
9134 2323
Reposted frommiischa miischa viaabstractionn abstractionn
myszkaminnie
7926 2a3d
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaabstractionn abstractionn
myszkaminnie
myszkaminnie
Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze...
— W. Szymborska
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaabstractionn abstractionn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl