Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2018

myszkaminnie
myszkaminnie
1518 2c92
Reposted fromalleyways alleyways viapsychedelix psychedelix
8085 7133
Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viapsychedelix psychedelix
myszkaminnie
7668 afc9 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viacoffeebitch coffeebitch
8010 fec1 500
Reposted fromidiod idiod viacoffeebitch coffeebitch
myszkaminnie
2359 23fb
Reposted fromoutline outline viastrzepy strzepy
myszkaminnie
myszkaminnie
1101 962c 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viastrzepy strzepy
myszkaminnie
myszkaminnie
myszkaminnie
9742 9486
Reposted fromAcquaMossa AcquaMossa viastrzepy strzepy
myszkaminnie
myszkaminnie
Małgorzata Musierowicz, Szósta klepka
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viapoppyseed poppyseed
myszkaminnie
7920 0cf8 500
Reposted fromZircon Zircon viastrzepy strzepy

July 20 2018

myszkaminnie
Mówią, że życie to jest to, co cię spotyka, gdy planujesz coś innego.
— Richard Paul Evans
myszkaminnie
Wrocław?
Reposted fromstrzepy strzepy
myszkaminnie
To, czego chcesz, przychodzi do ciebie zawsze inaczej, wcześniej, później, w niedoborze, w nadmiarze.
— Jakub Żulczyk – Ślepnąc od świateł
Reposted fromnezavisan nezavisan viaagatojaa agatojaa
myszkaminnie
Podaruj sobie spokojne sny, kubek dobrej kawy o poranku, kilka chwil szczęścia. Rozgrzesz się z drobnych grzeszków. Zapomnij o tym, co boli. Nie szukaj dawnych uniesień, słów, które dzisiaj nie mają znaczenia. Daj się porwać ulubionym dźwiękom muzyki. Niech łzy zmyją cierpienie. Podaruj sobie chwile z ludźmi, których kochasz. I książkę. Książkę też sobie podaruj. Przeczytaj, obejrzyj historię, która sprawi, że zadrży Ci serce. Zacznij kolejny dzień z przytupem.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaagatojaa agatojaa
myszkaminnie
8399 3819 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viastrzepy strzepy
myszkaminnie
5344 04fc
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaanne-marie anne-marie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl