Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

myszkaminnie
Przytulił ją; bardzo lubił trzymać ją w ramionach. Gdy się już w coś takiego zabrnie, uczucie może być nawet lepsze niż seks - bycie potrzebnym i kochanym to lepsze niż uprawianie miłości.
— Dean Koontz - "Maska"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazoou zoou
myszkaminnie
5659 b3a2
myszkaminnie
One day I will find the right words and they will be simple.
— Jack Kerouac
myszkaminnie
6763 fe12
8983 2f16
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaAinsworthCass AinsworthCass
myszkaminnie
7901 dd75
Reposted fromkarahippie karahippie viaAinsworthCass AinsworthCass
myszkaminnie
6912 4e66
Reposted fromflorentyna florentyna viaAinsworthCass AinsworthCass
6203 67f2 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaAinsworthCass AinsworthCass
myszkaminnie
1275 e97f
Reposted fromdailylife dailylife viaAinsworthCass AinsworthCass
myszkaminnie
9477 bf7e
myszkaminnie
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
myszkaminnie
- Masz ładne usta - mówi. - Nie mogę oderwać od nich wzroku.
- Powinieneś ich spróbować są całkiem smaczne.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaplugss plugss
5010 2ea2 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaplugss plugss
myszkaminnie
Prawdopodobnie spędzisz pół dzieciństwa, marząc, by być jak najszybciej dorosłą, ale potem, kiedy już rzeczywiście dorośniesz, przez większość czasu będziesz gorąco pragnęła, by znów stać się dzieckiem. Dlatego nie zastanawiaj się co pasuje do twojego wieku, a co nie - rób to, na co masz ochotę. 
— Kevin Brooks
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxsneakyx xsneakyx
myszkaminnie
Nie spełnisz swoich marzeń i planów, będziesz żyć poprawnie, nudno i przeciętnie jak miliony innych ludzi na świecie. Będziesz codziennie rano chodzić do pracy, która będzie w porządku, wracać do domu, robić obiad, sprzątać, zajmować się dziećmi - i to wszystko będzie poprawne i standardowe. Będziesz jeździć na wakacje. Dzieci się wyprowadzą, twój partner zestarzeje się i utyje, przejdziesz na emeryturę i będziesz powtarzać: zawsze chciałem/chciałam zobaczyć Bombaj. Zawsze chciałem/chciałam nagrać płytę, zobaczyć wschód słońca w Nowej Zelandii, jechać ferrari po bulwarze Zachodzącego Słońca, kochać. Nienawidzić, krzyczeć. Ale tego nie zrobiłem. Bo nie było pieniędzy, czasu, ochoty, możliwości. Bo się bałam/bałem. Straszne prawda?
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxsneakyx xsneakyx
9328 f9d2 500
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viastrzepy strzepy
myszkaminnie
6040 6744 500
Bądź jak automat
Reposted frompankamien pankamien viastrzepy strzepy
myszkaminnie
Reposted fromthetemple thetemple viastrzepy strzepy
myszkaminnie
0231 7e21
Reposted fromwsukience wsukience viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl