Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2019

myszkaminnie
A ja mówię: Może w noce pozamieniaj dnie.
— Dawid Podsiadło-Co Mówimy ?
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viajustmine justmine
myszkaminnie
1239 73e3
Reposted fromretro-girl retro-girl viasatyrlane satyrlane
myszkaminnie
6629 cf90 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasatyrlane satyrlane
3936 9e44
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viasatyrlane satyrlane
myszkaminnie
myszkaminnie
Reposted fromshakeme shakeme viastrangeee strangeee
myszkaminnie
Reposted fromshakeme shakeme viastrangeee strangeee
myszkaminnie
5996 e3b3 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf
myszkaminnie
Masz dziś okazję, żeby uczynić czyjś dzień wspaniałym. Co zrobisz? I dla kogo?
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
myszkaminnie
to zabawne, że słowa mogą podlegać tak różnym interpretacjom.
— breaking bad
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viairmelin irmelin
myszkaminnie
2990 f583 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasatyrlane satyrlane
myszkaminnie
Reposted fromshakeme shakeme viasatyrlane satyrlane
0169 2f71 500

thefrogman:

Doodle Time by Sarah Anderson [tumblr | twitter | facebook]

7437 433e 500
Reposted frombrumous brumous viasatyrlane satyrlane

September 18 2019

myszkaminnie
6601 68bd
myszkaminnie
Są zwyczajne godziny i są godziny ułomne, kiedy czas zatrzymuje się i potyka, kiedy życie - prawdziwe życie - wydaje się toczyć gdzieś indziej.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapchamtensyf pchamtensyf
2134 b7f5 500
Reposted frommartinini martinini viablackheartgirl blackheartgirl
myszkaminnie
Świat dzieli się na dwie kategorie ludzi: tych, którzy robią różne rzeczy i tych, co tylko patrzą. Ludzi, którym przydarzają się różne przygody, i nas, pozostałych, którzy po prostu brną przez życie.
— Gayle Forman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapchamtensyf pchamtensyf
7332 d503 500
Reposted frombrumous brumous viapchamtensyf pchamtensyf
myszkaminnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl