Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2019

myszkaminnie
6395 f4bc
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamoai moai
myszkaminnie
9569 dc95 500
Reposted fromnazarena nazarena viabarszczowa barszczowa
myszkaminnie
Jedyną stałą rzeczą jest w życiu to, że wszystko ulega zmianie.
— Ostatni odcinek "Teorii Wielkiego Podrywu"
8402 2462 500
myszkaminnie
8076 9609 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viabarszczowa barszczowa
myszkaminnie
9877 871b 500
myszkaminnie
0285 afe4 500
myszkaminnie
5452 7d4d 500
Reposted fromhagis hagis viabarszczowa barszczowa
myszkaminnie
No i jest osoba, do której wracasz - jej twarz, ciało, głos, zapach i dotyk, jej cierpliwe czekanie, aż skończysz mówić, choćby nie wiem, jak długie, żeby coś powiedzieć, jej uśmiech przesuwający się po twarzy tak wolno, że przypomina ci wschód słońca, jej niekłamane stęsknienie i radość, że wróciłeś.
— Hanya Yanagihara
myszkaminnie
Reposted fromshakeme shakeme viabarszczowa barszczowa
myszkaminnie
Mówiłem ci, że była inna niż wszyscy. To, co kieruje życiem przeciętnych ludzi, nie miało dla niej żadnego znaczenia. Postępowała tak, jak czuła, a czuła naprawdę wiele.
— Kate Morton “Zapomniany ogród”
myszkaminnie
Jestem zmeczony i wypalony, a to dopiero poczatek tygodnia, a to dopiero - w sumie - poczatek doroslosci
— Nie-halo
Reposted fromdespond despond viaxsneakyx xsneakyx
myszkaminnie
myszkaminnie
The Three Sisters | Canmore, Alberta
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaxsneakyx xsneakyx
myszkaminnie
Dla mnie w miłości jest najważniejsza rozmowa. Rozumiem miłość jako ogromną, nieodpartą chęć przebywania z tą jedną osobą. Gdy kogoś kocham, to chcę mu opowiedzieć wszystko to, co ważnego dzieje się w moim życiu i nie mam potrzeby opowiadania tego komuś innemu. Jestem nienasycony rozmową z tą osobą. Wierzę też w miłość, która daje poczucie wolności. Jestem przykładem mężczyzny, który daje kobiecie mało czasu. Bo ciągle mnie nie ma, bo bardzo dużo pracuję i często podróżuję. Ale jeśli już jestem z nią, to staram się, aby ten czas był jak najlepszej jakości. Chcę, by z nikim innym takiego czasu nie spędziła. Nawet jeśli jest to dzień, który wypełniamy sobie czytaniem książek na głos.
— Janusz L. Wiśniewski w rozmowie z Moniką Sobień w magazynie "WeMen"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxsneakyx xsneakyx
myszkaminnie
9902 7fbf 500
Reposted fromthetemple thetemple viasatyrlane satyrlane
Poznałem Cię przypadkiem i był to najpiękniejszy przypadek w moim życiu.
— (via raddestinyphilosopher)
myszkaminnie
myszkaminnie
6395 f4bc
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamoai moai
myszkaminnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl