Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

myszkaminnie
To oszałamiający moment w przygodzie miłosnej, kiedy po raz pierwszy, w miejscu publicznym, w restauracji albo w teatrze, mężczyzna opuszcza dłoń i kładzie ją na dziewczęcym udzie, a ona umieszcza dłoń na dłoni mężczyzny i przyciska ją do siebie. Te dwa gesty mówią wszystko, co było do powiedzenia. Zgoda na wszystko. Wszystkie umowy są zawarte.
— Ian Fleming
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacoolstorybro23 coolstorybro23
myszkaminnie
6149 7537
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viastrangeee strangeee
6664 6689 500
Reposted fromnosmile nosmile viacoffeebitch coffeebitch
myszkaminnie
Reposted fromHeadbanger Headbanger viairmelin irmelin
2704 e372 500
Reposted fromfyeahnix fyeahnix viairmelin irmelin
myszkaminnie
9124 0559
Reposted fromcalifornia-love california-love viairmelin irmelin
myszkaminnie
3931 1a80
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoeurina coeurina
myszkaminnie
3919 9917 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoeurina coeurina
myszkaminnie
- Czego się najbardziej boisz w życiu?
- Że mnie ominie.
Reposted frommiszczu miszczu viaplugss plugss
myszkaminnie
8750 2888
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaplugss plugss
myszkaminnie
7143 0173 500
tak bardzo chcę
Reposted fromjujeczka jujeczka vianewbeginning newbeginning
myszkaminnie
Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromsjokolade sjokolade vianewbeginning newbeginning
myszkaminnie
3182 6349
Reposted fromnataliablus nataliablus vianewbeginning newbeginning
8487 4849 500
Reposted fromtwice twice vianewbeginning newbeginning
myszkaminnie
4426 7e8f
Reposted fromClary Clary vianewbeginning newbeginning
myszkaminnie
Ja po prostu wiem, że tak zwany dobry adres to człowiek, nie ulica.
— Dorota Terakowska
myszkaminnie
6474 5f69
Reposted frompesy pesy vianewbeginning newbeginning

April 22 2017

5128 2be5
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaphilomath philomath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl