Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

8509 47ed 500
Reposted fromchristineroad christineroad viastrzepy strzepy

May 21 2017

myszkaminnie
4335 01a5
Reposted fromrosejalea rosejalea vialost-in-space lost-in-space
myszkaminnie
4681 0d89
Reposted fromalternativestyle alternativestyle viastrzepy strzepy
6037 e7e6 500
Reposted fromfagshionista fagshionista viairmelin irmelin
myszkaminnie
5159 9774
Reposted fromkyte kyte viaagatojaa agatojaa
myszkaminnie
Jedną z najstarszych ludzkich potrzeb jest mieć kogoś, kto zastanawia się, gdzie jesteśmy, kiedy nie wracamy wieczorem do domu.
— Margaret Mead
Reposted fromlovvie lovvie
myszkaminnie
myszkaminnie
myszkaminnie
Chciałbym
zrozumieć człowieka,
który skacze z szesnastego piętra
i w locie krzyczy:
- Nie ma śmierci!

Chciałbym
zrozumieć drzewo,
które w samym środku lata
próchnieje.

Chciałbym
zrozumieć mordercę,
który klęczy nad swoją ofiarą
i płacze.

Chciałbym
zrozumieć Einsteina,
który na łożu śmierci mówi:
- Umieram
i nie wiem, co to wiatr.

Chciałbym
zrozumieć mężczyznę,
który stoi na czubku Everestu
i mówi:
- Nie wiem,
jak stąd zejść.

Chciałbym
zrozumieć kroplę rosy,
która mówi:
- Boję się deszczu.

Chciałbym
zrozumieć króla,
który w chwili koronacji mówi:
- Tak oto
traci się wolność.

Chciałbym
zrozumieć chłopaka,
który podciął sobie żyły
w stacji honorowego krwiodawstwa.

Chciałbym
zrozumieć przyjaciela,
który umarł dwa lata temu
i do tej pory jeszcze nie wrócił.

Chciałbym
zrozumieć faceta,
który patrzy w lustro i mówi:
- To nie jestem ja.
— Borszewicz
Reposted fromwstydem wstydem viaolls503 olls503

May 20 2017

myszkaminnie
- Chciałabym móc powiedzieć "miło było Cię poznać". - podała mu dłoń. 
- A co, uważasz to za błąd?
- Nie, uważam, że nigdy tak naprawdę się nie poznaliśmy. I to uważam za błąd.
- Ja Cię bardzo dobrze znam.
- Nie znasz, gdybyś mnie znał taką jaką jestem naprawdę to nie musiałbyś już i nie chciałbyś poznawać innych kobiet.
— słowem w sedno
Reposted fromohhh ohhh viaanne-marie anne-marie
myszkaminnie
2433 81f6
Reposted fromtfu tfu vialost-in-space lost-in-space

May 19 2017

myszkaminnie
Każdemu z nas zdarzyło się, że dręczony strasznymi przypuszczeniami postawił pytanie, a potem zasłaniał sobie uszy, żeby nie słyszeć odpowiedzi.
— Victor Hugo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabadassfromhell badassfromhell
myszkaminnie
6954 679d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyceline myceline
myszkaminnie
3637 0e46 500
Reposted frompffft pffft viastrzepy strzepy

May 18 2017

myszkaminnie
6702 40e9
Reposted fromskins skins vianewbeginning newbeginning
4650 9010 500
myszkaminnie
Jeśli chcesz, żeby wszystko zaczęło się w końcu układać musisz sama o to zadbać. Wyjaśnij wszystkie niejasne sytuacje, wyciągnij wnioski z błędów. Tylko w ten sposób będziesz mogła ruszyć do przodu. Nie pozwól przykuć się swoim lękom do jednego miejsca w życiu.
Reposted frommadsounds madsounds vianewbeginning newbeginning
myszkaminnie
Reposted fromconchiglia conchiglia vianewbeginning newbeginning

May 17 2017

myszkaminnie
myszkaminnie
9932 320c 500
Reposted fromwombinka wombinka vianewbeginning newbeginning
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl