Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

myszkaminnie
chcę do ciebie zadzwonić
powiedzieć
że coś mi się w życiu nie udało
że przegrywam wojny
że uwierają mnie grzechy w niewygodnych butach
chcę do ciebie zadzwonić
przywrócić
tę jedną chwilę świętego spokoju
kiedy zamykam okna na klucz
i rozstać też się nie chcę
bo zabrakło nam czasu na muzykę
do duszy to wszystko
słuchawki milczą
to najlepszy dowód na to że istnieją pustki
— Kaja Kowalewska
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viaxsneakyx xsneakyx
myszkaminnie

To, co robię, nie musi mieć sensu dla nikogo poza mną. Na tym polega piękno szaleństwa. 

— Rachel Hawthorne
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaxsneakyx xsneakyx
myszkaminnie
Nawet nie wiesz jakie to piekące uczucie. Jak to jest, kiedy słuchasz mężczyzny i wydaje Ci się, że on wyciąga z twojej głowy pewne myśli jak z szuflady. Włącza muzykę i to jest właśnie to, co chciałaś usłyszeć. Wlewa do kieliszka wino i to jest właśnie to wino, na jakie miałaś ochotę. Idzie zmienić koszulę i wraca w koszuli, o jakiej marzyłaś, żeby miał na sobie… A jak z nim rozmawiasz, to prawie tak, jakbyś słuchała swojego najgłębszego, najbardziej przemyślanego i najlepszego głosu wewnętrznego. Taka niezwykła zgodność tego, co myślisz i czujesz z tym, co słyszysz.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viaxsneakyx xsneakyx

June 17 2017

myszkaminnie
7163 7020
Reposted fromnyaako nyaako vianewbeginning newbeginning

June 16 2017

Im dłużej siedzisz w swoim pokoju tym trudniej ci się z niego wydostać.
— (via deprywacja)
Reposted fromkostuchna kostuchna viapouler pouler
9762 2a68 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viapouler pouler
myszkaminnie
6102 6d03 500
Reposted fromforget-YOU-not forget-YOU-not viapouler pouler
myszkaminnie
0422 0756 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapouler pouler
myszkaminnie
1196 df23
Reposted fromkarahippie karahippie viapouler pouler
myszkaminnie
5145 b82b 500
Reposted fromoll oll viapouler pouler
myszkaminnie
Dom budują ludzie, razem wspólnie, układając każdą cegłę dbają o niego, taki dom przetrwa.  Rozpada się ten zaniedbany. Gdzie wszyscy domownicy chodzą własnymi ścieżkami, kłócą się i niezgadzają, tam nie rozmawiają, tam się spierają. Dom zaniedbują. Chaos panuje. Taki dom nie przetrwa. Kiedy nikt nie buduje, gdy nikt nie próbuje. 
— A.S. Skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viapouler pouler
myszkaminnie

Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.

— L. M. Montgomery
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viapouler pouler
myszkaminnie
3665 ce8d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapouler pouler
myszkaminnie
7060 cb46 500
Reposted fromseasons seasons viapouler pouler
myszkaminnie
Gdyby nie te rozmowy z samym sobą, sądziłbym, że zupełnie zidiociałem!
— W. Broniewski
Reposted fromcorvax corvax viapouler pouler
myszkaminnie
Czy można żałować rzeczy, która choć niemądra, była piękna?
— Cassandra Clare – Mechaniczna księżniczka
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapouler pouler
myszkaminnie
Haruki Murakami, Norwegian Wood
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viapouler pouler
myszkaminnie
Haruki Murakami, Norwegian Wood
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viapouler pouler
myszkaminnie

Przeżyć da się wszystko, oprócz własnej śmierci.

— Usłyszane na zajęciach z psychologii
Reposted frompouler pouler
myszkaminnie
4308 0bd0 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapouler pouler
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl