Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2017

myszkaminnie
1407 67f3
Reposted fromoutline outline viaIriss Iriss
myszkaminnie
Na naszej planecie żyje pięć miliardów ludzi, tymczasem człowiek zakochuje się w jakiejś jednej osobie i nie wiadomo dlaczego, nie chce jej zmieniać na żadną inną.
— Jostein Gaarder
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola

July 14 2017

myszkaminnie
0847 6788
Moje życie...
myszkaminnie
6124 65bb 500
Reposted fromtfu tfu viacoffeebitch coffeebitch
myszkaminnie
(...) kłopot polega często na tym, że obie strony pragną tego samego, lecz mówią innym językiem lub w ogóle nie mówią.
— Zuzanna Celmer/Hala Odlotów
Reposted fromfloe floe viagdziejestola gdziejestola
myszkaminnie
1249 210c
Reposted fromdoktoragon doktoragon viacoffeebitch coffeebitch
myszkaminnie
4653 4d43
myszkaminnie

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

A każdy ma taką ścianę, na jaką sobie zasłużył.

— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromaggape aggape viagdziejestola gdziejestola
myszkaminnie
2480 79d9
Reposted fromSzaryOptymista SzaryOptymista viastrzepy strzepy
myszkaminnie
5345 52ea
Reposted fromcalifornia-love california-love viaIriss Iriss
myszkaminnie
Niektórzy są źli, bo nie kochają siebie. Inni bywają trudni, bo wiele wycierpieli i chcą za to ukarać cały świat. Jeszcze inni dali się oszukać i sądzą, że zapewnią sobie lepszą ochronę, jeśli będą niemili dla otoczenia. Zdarzają się i tacy, którzy zaznali gorzkich rozczarowań, więc zamknęli serce, mówiąc sobie, że nie przeżyją takich przykrości ponownie, jeśli nie będą niczego oczekiwać. Inni są egoistami, ponieważ uważają, że wszyscy tacy są i będą szczęśliwsi, jeśli postawią siebie na pierwszym miejscu. Tych wszystkich ludzi łączy jedno - jeśli takiego pokochasz, zaskoczysz go, bo on się tego nie spodziewa. Większość zresztą nawet nie zechce w to początkowo uwierzyć, bo wyda im się to nienormalne. Ale jeśli wytrwa się i udowodni im, że to prawda, na przykład poprzez bezinteresowne czyny, można nimi tak wstrząsnąć, że odmieni się ich wizje świata, a przy okazji relacje między wami.
— 'O człowieku który chciał być szczesliwym.' Laurent Gounelle .
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viagdziejestola gdziejestola
myszkaminnie
7409 8bcc
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viagdziejestola gdziejestola
myszkaminnie
5273 10cd 500
myszkaminnie
3792 ff4a
Reposted fromfatique fatique viagdziejestola gdziejestola
myszkaminnie
W chwili, kiedy ktoś obserwuje nasze zachowanie chcąc nie chcąc, dostosowujemy się do wzroku człowieka, który na nas patrzy i nic, z tego co robimy nie jest już prawdą.
— Milan Kundera, Nieznośna lekkość bytu
Reposted fromstopme stopme viagdziejestola gdziejestola
myszkaminnie
5456 f7bb

July 13 2017

myszkaminnie
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Głowacki, Czwarta siostra
Reposted fromdys dys vianewbeginning newbeginning

July 11 2017

myszkaminnie
Można leżeć na moście i patrzeć, jak przepływa pod nim woda. Albo biegać i brodzić w czerwonych botach po mokradłach. Albo zwinąć się w kłębek i przysłuchiwać się, jak deszcz pada na dach. Bardzo jest łatwo miło spędzać czas.
— Tove Jansson, Dolina Muminków w listopadzie
Reposted fromstylte stylte viagdziejestola gdziejestola
6029 6840 500
Reposted fromimblazin imblazin viastrzepy strzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl