Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 01 2017

myszkaminnie
Lato wybuchło z całych sił.
— Coma; Sierpień
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
myszkaminnie
5713 e86a 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viapoppyseed poppyseed
myszkaminnie
7830 9733 500
Reposted fromkatsiu katsiu viapoppyseed poppyseed
myszkaminnie
7570 838d
Stanisław Barańczak
myszkaminnie
0263 f797 500
Reposted fromoutoflove outoflove vianewbeginning newbeginning
myszkaminnie
1986 f33a
Reposted fromkrzysk krzysk viaumierajstad umierajstad
myszkaminnie
Są dwa rodzaje czekania.
Jest czekanie, które cierpliwie znosisz dla czegoś, czego jesteś pewny, że nadejdzie. Wcześniej lub później. To jak czekanie na pociąg, autobus, lub przyjęcie, na którym może być absolutnie przystojny chłopak.
Jest jeszcze czekanie na coś, co być może nigdy się nie ziści. Nawet nie wiesz na co dokładnie czekasz, ale masz na to nadzieje. Modlisz się o to. Wyobrażasz sobie to i żyjesz dla tego. To rodzaj czekania, który uderza pięścią w Twoje serce.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapoppyseed poppyseed

July 27 2017

myszkaminnie
1518 95bd
Reposted fromagridoce agridoce viapoppyseed poppyseed
myszkaminnie
5713 e86a 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viapoppyseed poppyseed
myszkaminnie
Chcę być częścią jego świata. Nie całością.
Reposted fromte-quiero te-quiero viaplugss plugss
myszkaminnie
Nie chodzi o to, jakie kto sprawia wrażenie. Chodzi o to, aby dobrze się czuć w czyimś towarzystwie.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaplugss plugss
myszkaminnie
Wszystko da się załatwić. To tylko kwestia woli; w najgorszym razie: czasu.
— Antoni Libera – Madame
Reposted fromnyaako nyaako viaplugss plugss
myszkaminnie
2887 698d
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaplugss plugss
myszkaminnie
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viaumierajstad umierajstad
myszkaminnie
Zdrowa miłość do samego siebie oznacza, że nie czujemy przymusu, aby tłumaczyć się przed sobą lub innymi, dlaczego jedziemy na wakacje, dlaczego śpimy dłużej, dlaczego kupujemy sobie nowe buty, dlaczego rozpieszczamy siebie od czasu do czasu. Czujemy się komfortowo robiąc rzeczy, które dodają wartości i piękna do naszego życia.
— Andrew Matthews
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaanne-marie anne-marie
myszkaminnie
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxsneakyx xsneakyx
myszkaminnie
Są takie zbiegi okoliczności, które przypominają wyrafinowany plan.
— Andrzej Stasiuk - "Fado"
myszkaminnie
Zazdrość to jeden z objawów niewiary w samego siebie.
Reposted fromchocoway chocoway viaplugss plugss
3874 1736
myszkaminnie
7283 a37e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaplugss plugss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl