Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 11 2018

myszkaminnie
Przyjmujemy zwykle dwie strategie szukania sensu – czyli szczęścia – w życiu. Pierwsza: ustawiasz standardy jak najwyżej i próbujesz im sprostać. Powiedzmy, że twoim standardem literackim jest nagroda Nike. Pięknie. Tyle że jeśli nagroda Nike decyduje o twoim szczęściu i spełnieniu, to szczęśliwy będziesz raz w życiu, jak tę Nike dostaniesz. Ani grama więcej. Takie strategie maksymalistyczne są, paradoksalnie, strategiami ograniczającymi, wręcz samobójczymi. Iwaszkiewicz, Márai – nieszczęśliwi. Być może dlatego, że wielki intelekt podsuwał im wysokie standardy, do których świat nie pasował. Żadna kobieta nie będzie tak wspaniała jak Kławdia Chauchat z „Czarodziejskiej góry”. Więc jeśli to jest twój cel, to skazujesz się na klęskę. Nie zwiążesz się z madame Chauchat, bo to nierealne. Ale też nie pokochasz do końca innej kobiety, bo to już nie będzie to.
Strategia druga jest taka: zrobić ze sobą coś takiego, żeby umieć być szczęśliwym z powodu wypicia filiżanki zielonej herbaty. Jeśli to umiesz, to możesz być szczęśliwy codziennie. I to dwa razy dziennie.
— dr hab. Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Żyj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku viadobby dobby
myszkaminnie
myszkaminnie
3455 bae4 500
Reposted frommoomins moomins viairmelin irmelin
myszkaminnie
4855 40a3
Reposted fromhighlmittel highlmittel viairmelin irmelin
myszkaminnie
Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromintotheblack intotheblack viadobby dobby
myszkaminnie
Taka jesteś dzielna, mi mówią. A ja kośćmi wyję, smarki mi lecą i beczę na całego. Na zewnątrz twarz grzeczna, włosy uczesane. I flaki się przewracają, bulgoczą jak we wrzącym garnku. Litości.
— Sylwia Chutnik - "Kieszonkowy atlas kobiet"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawislaczka wislaczka

January 10 2018

myszkaminnie
1394 5c21 500
Reposted fromdusielecc dusielecc viawislaczka wislaczka
myszkaminnie
2863 db2a 500
Reposted frommoai moai
myszkaminnie
7507 6ef4
Reposted fromskrzacik skrzacik viacoolstorybro23 coolstorybro23
myszkaminnie
3971 8aa8
Reposted fromlittlefool littlefool viamyceline myceline
myszkaminnie
Miłość to też rozmowy, siedzenie razem i picie herbaty, takie pobycie. Lubienie, no.
— Jacek Braciak
Reposted fromnaturalginger naturalginger viamyceline myceline
1053 43e5
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viamyceline myceline
myszkaminnie
0969 cd68 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxannabelle xannabelle
myszkaminnie
1138 bb6f 500
Reposted fromwerhamster werhamster viastrzepy strzepy
myszkaminnie
2959 3430 500
myszkaminnie
1377 85e7 500
Reposted fromPoranny Poranny viagdziejestola gdziejestola
myszkaminnie
5698 0f86
Reposted fromkatsiu katsiu viagdziejestola gdziejestola
myszkaminnie
2970 dcea 500
Reposted fromPoranny Poranny viamoai moai
myszkaminnie

"Zauważyłam, że istnieje granica, za którą przestajemy się rozwijać, i przebiega ona różnie dla każdego. Jedni rozwijają się do matury, inni do założenia rodziny, a jeszcze inni do osiemdziesiątki. Nie wiem, od czego to zależy, że niektórzy z nas stają nieruchomo w czasie i wystarcza im to, co już osiągnęli intelektualnie, emocjonalnie. A inni ciągle są w ruchu".

Olga Tokarczuk

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
myszkaminnie
7993 8c40
Reposted fromfearnopain fearnopain viawislaczka wislaczka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl