Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2018

myszkaminnie
Reposted frombluuu bluuu viamoai moai
myszkaminnie
5646 9a58 500
Reposted fromkluczka kluczka viastrzepy strzepy
myszkaminnie
9666 27f4 500
Reposted from12czerwca 12czerwca viastrzepy strzepy
myszkaminnie
4323 0fd5
myszkaminnie
  Wszyscy ci którzy uwielbiają herbatę, wiedzę, że nie tylko ona sama jest ważna, ale też KUBEK w którym ją pijesz. Dla kogoś kto przywiązuje się szybko do rzeczy, strata ulubionego kubka do herbaty to smutek. Ktoś kto tego nie pojmuje, nie wie nawet jak wielki.  
— kochałam ten kubek/psychodelic
Reposted frompsychodelic psychodelic viaxannabelle xannabelle
myszkaminnie
Nie jesteś warta wiersza.
To dopiero początek,
ale muszę już kończyć,
żebyś nie pomyślała,
że to wiersz.

Nie jesteś warta wiersza,
ale mam ci jeszcze coś do powiedzenia
i muszę to spisać, bo nigdy nie słuchasz
tego, co mówię i może pomyślisz jeszcze,
że to jednak jest wiersz.

Wiersz nie jest wart ciebie,
bo o takich dziewczynach pisze się książki 
albo kręci się filmy, a ty masz to gdzieś, 
kochanie. Mogę ci mówić kochanie czy mogę
ci wmówić kochanie? Przechodzisz obojętnie 
obok wszystkiego. Przechodzisz ludzkie pojęcie 
perfekcji. Tylko nie mów nikomu,
że to wiesz.
— Maria Goniewicz - ***
Reposted fromgoniewicz goniewicz viaxannabelle xannabelle
myszkaminnie
myszkaminnie
4687 8746
Reposted fromarwen arwen viacoeurina coeurina
myszkaminnie
3461 07d8 500
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viacoeurina coeurina
myszkaminnie
Kiedy Natalia podniosła zamyślone, szare oczy, Bella przez chwilę zastanawiała się, jak ta dziewczyna to robi, że - choćby się zajmowała rzeczami najzwyklejszymi, choćby obierała cebulę czy przyszywała guzik - zawsze otoczona jest romantyczną chmurą, całkowicie duchem oderwana od rzeczywistości. To właśnie sprawiało, że Nutria była taka niezwykła.
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viagdziejestola gdziejestola
myszkaminnie
1743 fdb9 500
Reposted fromkaiee kaiee viagdziejestola gdziejestola
myszkaminnie
6424 44db 500
Reposted fromlubje lubje viastrzepy strzepy
myszkaminnie
9700 9278
Reposted frompiepszoty piepszoty viadobby dobby
myszkaminnie
5004 e636
Reposted fromflesz flesz viawislaczka wislaczka
myszkaminnie
To najlepszy sposób uczczenia pamięci moich poległych przyjaciół. To najlepszy sposób uhonorowania moich rodziców, którzy sprowadzili mnie na ten świat. To najlepszy sposób, w jaki mogę wieść życie, które z dumą nazwę własnym. Chcę doświadczyć wszystkiego, co ma do zaoferowania: ŻYĆ.
— John Marsden
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viawislaczka wislaczka
myszkaminnie
5793 2adc 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viawislaczka wislaczka
myszkaminnie
3440 b62f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viawislaczka wislaczka
myszkaminnie

Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.

— Franz Kafka
Reposted fromevanescoo evanescoo viawislaczka wislaczka
myszkaminnie
3283 ab44 500
Reposted fromviolethill violethill viawislaczka wislaczka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl