Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2020

myszkaminnie
8022 893e
Reposted fromNekoii Nekoii
myszkaminnie
myszkaminnie
Nie odezwała się ani razu. Nie znam przyczyny. Być może oboje boimy się odezwać. Być może żadne z nas nie chce usłyszeć, że druga osoba nie chce rozmawiać. A może każde z nas jest zbyt dumne i nie chce wyjść na tego, który desperacko szuka kontaktu. Może po prostu jej nie zależy? Tak to już bywa. Mija tydzień bez kontaktu, potem miesiąc i nagle przerwa robi się tak długa, że głupio jest chwycić za słuchawkę. A więc nie dzwonię.
— Marie Lu – Legenda. Patriota
myszkaminnie
5712 1e89 500
myszkaminnie
5324 1890 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viapoppyseed poppyseed
myszkaminnie
0890 14b8 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapoppyseed poppyseed
myszkaminnie
– Jestem pracoholiczką. Lubię pracować. – Więc musi się Pani zakochać.
— rozmowa z taksówkarzem, Warszawa, 1.10.2017r
Reposted fromsouxie souxie viapoppyseed poppyseed
myszkaminnie
3465 24ff 500
Reposted fromkarahippie karahippie viapoppyseed poppyseed
myszkaminnie
0126 a194 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapoppyseed poppyseed
myszkaminnie
9337 4d1c 500
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
myszkaminnie
Młodzi ludzie często myślą, że w związku ważne są namiętności, a w końcu okazuje się, że najważniejsza ze wszystkiego jest herbata. I że potem brak jej najbardziej.
— Mariusz Szczygieł - "Nie ma"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapoppyseed poppyseed
myszkaminnie
Życie to może nie zabawa, jak mogłoby się wydawać, 
ale skoro już zostaliśmy zaproszeni - wypada tańczyć.
— Brett Butler
myszkaminnie
5332 0a0e
Reposted fromkarahippie karahippie viapoppyseed poppyseed
myszkaminnie
1264 b04b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapoppyseed poppyseed
myszkaminnie
Żebym ja potrafił mówić tak, jak myślę
— Denis Diderot
Reposted fromsfeter sfeter viapoppyseed poppyseed
myszkaminnie
Bo chcę poczuć się lepiej. Bo to takie cudowne dla kobiety, kiedy wie, że ktoś żył jakimś filmem, który kręcił z nią sobie w głowie.
— Jakub Żulczyk, Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromviolet-hill violet-hill viapoppyseed poppyseed

February 13 2020

myszkaminnie
myszkaminnie
myszkaminnie
myszkaminnie
9199 85d5
Reposted fromsavatage savatage viakingofthejungle kingofthejungle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl